Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

https://www.facebook.com/KnihovnaJevisovice?ref=hl Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 8959
Týden : 23
Dnes : 1

V NAŠÍ KNIHOVNĚ BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKCE:

/o připravovaných akcích se dozvíte v rubrice "PŘIPRAVUJEME"/

 

12.10.2016 pořádala naše knihovna pro žáky čtvrtých tříd ZŠ Jevišovice přednášku slečny Mgr. Moniky Mažárové z Jihomoravského muzea ve Znojmě

Akce se konala v rámci projektu znojemského regionálního oddělení S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem. Žáci se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o pravěku a následně mohli dotvářet sochu pravěké Hedviky. Chtěla bych tímto poděkovat ZŠ Jevišovice za spolupráci a žákům čtvrtých tříd za úžasné pracovní nasazení!

 

 

5.10.2016 pořádal Domov pro seniory, p.o. Jevišovice ve spolupráci s Městskou knihovnou Jevišovice přednášku spisovatelky Martiny Bittnerové na téma Dopisy přátelství Karoliny Světlé a Boženy Němcové

Akce byla nejen pro klienty Domova pro seniory Jevišovice, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. S paní spisovatelkou jsme strávili příjemnou podzimní hodinu a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o Boženě Němcové i Karolině Světlé. Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu ing. Chloupkovi, řediteli Domova pro seniory Jevišovice a paní Hádkové i paní Levé za výbornou spolupráci při spoluorganizování této přednášky.
Akce se uskutečnila v rámci Týdne knihoven, který probíhal 3.10.-9.10.2016.

 

 

5.10.2016 se uskutečnily dvě přednášky spisovatelky Martiny Bittnerové také v prostorách ZŠ Jevišovice

Paní spisovatelka si pro první stupeň připravila téma Historie je detektivka a pro druhý stupeň téma Velikáni za zrcadlem. Chtěla bych tímto poděkovat ZŠ Jevišovice za spolupráci při organizaci akce. Přednášky se uskutečnily v rámci Týdne knihoven, který probíhal 3.10.-9.10.2016

 

 

4.10.2016 pořádala naše knihovna pro žáky 5. třídy ZŠ Jevišovice besedu s tvůrcem komiksů Lukášem Diváckým.

Beseda se uskutečnila v rámci projektu znojemského regionálního oddělení S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem. Chtěla bych tímto poděkovat ZŠ Jevišovice za spolupráci při organizování akce a žákům páté třídy za to, že se tak úžasně zapojili.

 

V pátek 23.9.2016 se v sále Komenia v Jevišovicích uskutečnila přednáška Mgr. Jany Oberreiterové na téma Středověk v Jevišovicích

 

Akci pořádala Městská knihovna Jevišovice ve spolupráci se ZŠ Jevišovice.

 

Přednáška se konala v rámci projektu Jižní Morava čte, který je podporován Jihomoravským krajem a byla určena nejen pro žáky ZŠ Jevišovice, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Velmi nás potěšila účast paní Jany Kampfové - kastelánky Starého zámku v Jevišovicích a také pana Věroslava Tuny - amatérského jevišovického historika. Z přednášky se tak stalo zajímavé mezigenerační setkání. Městská knihovna Jevišovice tímto děkuje paní Mgr. Janě Oberreiterové, která přednášela bez nároku na honorář, za zajímavou a poučnou přednášku a ZŠ Jevišovice za spolupráci při organizaci. Děkujeme také paní kastelánce Janě Kampfové za dlouhodobou spolupráci s naší knihovnou a obrovskou vstřícnost. Poděkování patří i panu Věroslavu Tunovi, který je knihovně dlouhodobě rádcem a pomocníkem.

 

 

V pátek 1.4.2016 proběhla akce Noc s Andersenem

 

Noc s Andersenem je akce knihoven, pořádaná na podporu dětského čtenářství. Pro děti je připraven večerní program a následně „nocování“ v knihovně. Akce vznikla v návaznosti na výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena /2.4./ a od roku 1967 je tento den vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy. Noc s Andersenem probíhá v současnosti nejen v knihovnách v České republice, ale i v zahraničních knihovnách. Aby mohly děti v knihovnách přespat, koná se Noc s Andersenem vždy v pátek, nejbližší datu výročí narození Hanse Christiana Andersena. V letošním roce to byl pátek 1.4.2016. V ČR se jednalo již o 16. ročník akce, v naší knihovně to byl ročník třetí.

 

Opět nás velmi překvapil velký zájem o tuto akci - informace o tom, že se bude konat, jsme zveřejnili již v loňském roce a hned v den zveřejnění byla akce obsazena. V návaznosti na kapacitní možnosti jsme museli omezit počet dětí, které se mohly akce zúčastnit. Nakonec s Andersenem nocovalo v naší knihovně 14 dětí.

 

Připraven byl tento program:

Nejdříve jsme se vydali na šipkovanou a cestou jsme plnili různé úkoly či poznávali přírodu. 

Po návratu do knihovny následovala spousta aktivit a soutěží pro děti. Večerem nás provedla paní Andersenová.

Také jsme se zapojili do hlasování o jméno ledního medvíděte v brněnské ZOO, kdy jsme podpořili jméno Sura. A hlasovali jsme také v anketě Ceny nočních spáčů SUK. Naše knihovna byla vylosována a obdrželi jsme cenu - knihu Expedice z pohlednice od nakladatelství Albatros.

A potom už jsme se přesunuli na spaní do knihovny. K usínání byla dětem ještě přečtena pohádka a potom už jsme se uložili mezi knihy či do studovny a nechali si zdát některý z příběhů, do těchto knih vepsaných.

Ráno byla pro děti připravena snídaně, díky vstřícnosti některých rodičů, kteří nám upekli buchty. Velké poděkování proto patří panu Fabíkovi, paní Lujcové a paní Hruškové.

Poděkování patří také paní Marii Strakové a paní Laďce Řiháčkové, které se na přípravě akce podílely. Poděkování patří i panu starostovi a všem zastupitelům za to, že realizaci našich akcí podporují.

 

 

 

SBÍRKA KNIH

10.-11.3.2016 proběhla sbírka knih.

Sbírka byla součástí akcí měsíce března - měsíce čtenářů.

Knihy darovali nejen občané Jevišovic a okolí, ale i občané města Znojma. Do sbírky se také zapojili žáci ZŠ Jevišovice a studenti SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě. Celkem jsme získali cca 1.000 knih. Knihy budou využity nejen k částečnému doplnění fondu Městské knihovny Jevišovice, ale především k průběžnému zásobování Knižní pohotovosti ve znojemské nemocnici. Všem, kteří se na realizaci sbírky podíleli patří velké poděkování.

 

 

Beseda o Vánocích

9.12.2015 pořádala naše knihovna pro klienty Domova pro seniory besedu na téma Vánoce u nás a ve světě. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak se slaví Vánoce u nás a navázali jsme tím, jak se slaví ve světě. Na závěr jsme si přečetli krásný vánoční příběh z knihy Vánoční dárek.

 

Přednáška Život s vášní a čokoládou - 20.11.2015

20.11.2015 od 18:00 se ve studovně naší knihovny uskutečnila přednáška Život s vášní a čokoládou. Setkáním nás provedla ing. Marcela Krčálová, která přítomným přiblížila historii, výrobu i blahodárné účinky pravé a poctivé čokolády. Součástí přednášky byla i ochutnávka čokolád z české manufaktury Jordis. O přednášku byl opravdu velký zájem, což dokazovala zaplněná studovna. Děkuji všem přítomným za účast a ing. Marcele Krčálové za mimořádný zážitek!

 

Týden knihoven  5.10. - 11.10.2015

V uvedeném termínu nabídla naše knihovna všem novým, dosud neregistrovaným, čtenářům možnost registrace na jeden rok zdarma. Stávajícím čtenářům, kteří zapomněli vrátit knihy v řádném termínu, byl v uvedeném týdnu prominut poplatek za pozdní vrácení knih.

 

9.10.2015 se uskutečnila Přednáška o stylu oblékání a image

Jednalo se o setkání se stylistkou Danou Beranovou, která přítomným poradila, jak docílit dokonalého vzhledu.

Dana Beranová spolupracuje s časopisy Joy, Story, Blesk magazín, Sedm, Svět ženy, Katka aj. Vytváří modní fashion, proměny, focení celebrit. Pracuje v oblasti reklamy a filmu.  Nabízí styling (poradenství v oblékání a osobní image)

Tato známá stylistka přítomným poradila, jak se správně obléci pro různé (i pracovní) příležitosti, jaký styl oblečení zvolit pro konkrétní typ postavy, pomocí barevné typologie doporučila přítomným vhodné barvy a vysvětlila, jak barvy kombinovat. Vysvětlila, jaké šperky a doplňky mohou podtrhnout konkrétní osobnost a předvedla nové módní trendy. Ukázala také různé typy vázání šátků, se kterými bude každý outfit dokonalý.

 

V pátek 27.3.2015 proběhla akce Noc s Andersenem

 

Noc s Andersenem je akce knihoven, pořádaná na podporu dětského čtenářství. Pro děti je připraven večerní program a následně „nocování“ v knihovně. Akce vznikla v návaznosti na výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena /2.4./ a od roku 1967 je tento den vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy. Noc s Andersenem probíhá v současnosti nejen v knihovnách v České republice, ale i v zahraničních knihovnách. Aby mohly děti v knihovnách přespat, koná se Noc s Andersenem vždy v pátek, nejbližší datu výročí narození Hanse Christiana Andersena. V letošním roce to byl pátek 27.3.2015. V ČR se jednalo již o 15. ročník akce, v naší knihovně to byl ročník druhý.

 

Opět nás velmi překvapil velký zájem o tuto akci - informace o tom, že se bude konat, jsme zveřejnili již v loňském roce a hned v den zveřejnění byla akce obsazena. V návaznosti na kapacitní možnosti jsme museli omezit počet dětí, které se mohly akce zúčastnit. Nakonec s Andersenem nocovalo v naší knihovně 15 dětí.

 

Připraven byl tento program:

 

Nejdříve jsme se vydali, společně s paní kastelánkou Janou Kampfovou, na večerní procházku Jevišovicemi. Paní kastelánka si pro nás připravila trasu, při které jsme obcházeli jevišovické sochy a paní Kampfová nás informovala o jejich významu. Dětem se tato procházka velmi líbila a věřím, že je obohatila, protože se dozvěděly nové informace o místě, ve kterém žijí. Chtěla bych proto paní kastelánce Janě Kampfové velmi poděkovat za to, že se nám věnovala ve svém volném čase a zcela nezištně a že nám pomohla zatraktivnit program Nocování s Andersenem.

 

Po příchodu do knihovny jsme se pustili do čtení. Pohádky přečetli: MUDr. Renata Auerová – zubní lékařka a místostarostka Města Jevišovice a Dalibor Krutiš – redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost. Knihovnice Zdenka Komůrková potom dětem dávala hádanky z knihy České lidové hádanky v podání Jana Drdy, jehož jméno bylo s letošním nocováním také spojeno.

 

Paní doktorce Auerové i panu Krutišovi velmi děkujeme, že se akce ve svém volném čase a zcela nezištně zúčastnili a svou přítomností program dětem obohatili.

 

Následovala spousta aktivit a soutěží pro děti.

 

A potom už jsme se přesunuli na spaní do knihovny. K usínání byla dětem ještě přečtena pohádka a potom už jsme se uložili mezi knihy či do studovny a nechali si zdát některý z příběhů, do těchto knih vepsaných.

 

Ráno byla pro děti připravena snídaně, díky vstřícnosti některých maminek, které nám upekly buchty. Velké poděkování proto patří paní Brussmanové, paní Fabíkové, paní Lujcové a paní Hruškové.

 

Děkujeme také Fotbalu Jevišovice za zapůjčení várnice na čaj. Poděkování patří také paní Marii Strakové a paní Laďce Řiháčkové, které se na přípravě akce podílely. Poděkování patří i panu starostovi a všem zastupitelům za to, že realizaci našich akcí podporují.

 

Vánoční tvoření se Soňou

V sobotu 13.12.2014 proběhlo ve studovně knihovny v Jevišovicích "Vánoční tvoření se Soňou". Ve studovně se sešlo cca 15 "tvůrců" vánočních ozdob. Paní Soňa Dvořáková, která toto tvoření připravila i osobně vedla, měla pro všechny přítomné spoustu zajímavých nápadů na netradiční vánoční ozdoby. Za 2 hodiny tvorby si každý účastník vyrobil několik ozdob, přání a dalších vánočních doplňků. Chtěla bych tímto paní Dvořákové moc poděkovat za to, že toto tvoření připravila a že se nám věnovala ve svém volném čase zcela nezištně. Věřím, že vytvořené ozdoby pomohou v domácnostech dotvořit tu správnou vánoční atmosféru. Tak šťastné a veselé!

Fotografie najdete ve fotogalerii.

 

Dnes zahájil svou činnost "Jevišováček"
 
- Klub pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti.                                                                                                 
 
I když, v návaznosti na dnešní velmi špatné počasí a s tím spojené výpadky elektřiny, dorazily pouze dvě maminky, bylo z toho nakonec velmi příjemné dopoledne. Maminky si prohlédly knihovnu, kde byly seznámeny s literaturou, vhodnou pro jejich děti. Následně jsme se všichni přesunuli do herny. Další "Jevišováček" bude ve středu 10.12.2014 opět v 10:00 v knihovně. Snad nám bude počasí přát a dorazí i maminky, kterým to dnes nevyšlo.

 

 

Ve středu 19.11.2014 proběhlo v MŠ Jevišovice předání výtěžku z přednášky Doc. RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše.

Vzhledem k tomu, že pan docent Hanuš vystoupil bez nároku na honorář, mohli jsme, jak jsme se s panem docentem domluvili, věnovat výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 3.152Kč, MŠ Jevišovice. Šek předali vedoucí učitelce MŠ Jevišovice Mgr. Ivaně Peksové starosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek a knihovnice Zdenka Komůrková. Fotografie z předání je ve fotogalerii.

 

V pátek 7.11.2014 pořádala naše knihovna v sále Komenia přednášku Doc.RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše

Přednášku si nenechalo ujít cca 100 posluchačů, přičemž někteří přijeli např. až z Českých Budějovic, Jihlavy či Brna.

Pan docent seznámil všechny přítomné s méně známými a "nově objevenými" alternativně léčebnými metodami, jako je např. senná terapie, terapie zemní energií, aromaterapie a další.

Následoval výklad o působení chronického a akutního stresu i o tom, jak v důsledku působení stresu vznikají tělesná onemocnění. Dále jsme se dozvěděli, jak na nás působí destrukční prvky dnešní "moderní" společnosti a jak s dopadem stresu bojovat. Upozornil také na úskalí a nebezpečí při léčbě alternativními metodami u závažných onemocnění bez spolupráce odborného lékaře. Závěrem proběhla velmi zajímavá diskuze. Pan docent s námi strávil 3,5 hodiny. Ráda bych mu tímto ještě jednou velmi poděkovala, protože za námi přijel bez nároku na honorář a výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 3.152Kč, jsme se tak, po dohodě s panem docentem, rozhodli věnovat místní MŠ v Jevišovicích.

 

Za poskytnutí přiložených fotografií, které najdete va fotogalerii, velmi děkuji PaedDr. Jiřímu Eisenbrukovi.

 

V pátek 31.10. proběhla akce s názvem Halloween v knihovně.
Akce se zúčastnilo téměř padesát dětí, pro které bylo připraveno nejen strašidelné čtení, ale i několik zábavných soutěží v tajemném sklepení s ještě tajemnějším názvem "Peklo". Součástí akce byla také soutěž "O nejlépe vyřezanou dýni". Nejhezčí dýni vytvořily Dominička a Gábinka Stručovské. A ve fotografiích najdete i důkaz, že mezi nás přišli opravdoví duchové... Poděkování patří členům čtenářského kroužku, kteří ve svém volném čase a zcela nezištně pomáhali s realizací akce, byli to: Adéla Bouzková, Julie Částková, Karolína Černá, Lucie Komůrková, Zuzana Komůrková, Filip Nikrmaier, Andrea Provazníková, Karel Smolka. Děkuji také pracovníkům Města Jevišovice, kteří se podíleli na přípravě akce.

 

 

13.10.2014 se naše knihovna spolupodílela na realizaci akce, kterou pořádalo Město Jevišovice. Jednalo se o přednášku MUDr. Karla Podzimka na téma: "Aktivně v každém věku aneb jak si prodloužit život"

Pan MUDr. Podzimek seznámil všechny přítomné posluchače s tím, jak je v každém věku důležitý pohyb a také správná životospráva. Přednáška byla zakončena velmi příjemnou diskuzí.

Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

 

13.10.2014 byla knihovnice Zdenka Komůrková hostem akce "Křeslo pro hosta" v Domově pro seniory v Jevišovicích

Klienti byli nejdříve seznámeni s knihovnou od její historie po současnost. Následovalo seznámení s knihami "Divočina" a "Asi nejsem ženská". Závěrem se mohli klienti Domova pro seniory ptát na vše, co je o knihovně a knihách zajímalo.

Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

 

6.-12.10.2014  - 18. ročník celostátní akce „Týden knihoven“

 V rámci „Týdne knihoven“ byla pro všechny NOVÉ, dosud neregistrované, čtenáře registrace zdarma.

V uvedeném týdnu byla také amnestie pro zapomnětlivé čtenáře.

 

12.10.2014 od 17:00 pořádala Knihovna Jevišovice akci s názvem

„Čaj o páté“

 Akce se uskutečnila v prostorách Studovny naší knihovny. Měli jste tak možnost seznámit se s novinkami v našem fondu a dát si k tomu dobrý čaj a čajové pečivo. Následně jsme si povídali nejen o akcích knihovny. Popovídat si se seniory přišli také zástupci mladé generace - konkrétně potom Petra Hudecová, Vojtěch Fiala a Lucie Komůrková, kteří současně pomohli s přípravou akce, za což jim patří velké poděkování, protože tak činili nezištně a ve svém volném čase. Poděkování patří také paní Laďce Řiháčkové a zaměstnankyním technických služeb Města Jevišovice za jejich pomoc při přípravě akce.

 

V pátek 4.4.2014 proběhla akce Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je akce knihoven, pořádaná na podporu dětského čtenářství. Pro děti je připraven večerní program a následně „nocování“ v knihovně. Akce vznikla v návaznosti na výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena /2.4./ a od roku 1967 je tento den vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy. Noc s Andersenem probíhá v současnosti nejen v knihovnách v České republice, ale i v zahraničních knihovnách. Aby mohly děti v knihovnách přespat, koná se Noc s Andersenem vždy v pátek, nejbližší datu výročí narození Hanse Christana Andersena. V letošním roce to byl pátek 4.4.2014. V ČR se jednalo již o 14. ročník akce, v naší knihovně to byl ročník první.

 

Velmi nás překvapil velký zájem o tuto akci - informace o tom, že se bude konat jsme zveřejnili cca měsíc před datem konání a již dva dny po zveřejnění byla akce obsazena. V návaznosti na kapacitní možnosti jsme museli omezit počet dětí, které se mohly akce zúčastnit. Nakonec s Andersenem nocovalo v naší knihovně 18 dětí.

Připraven byl tento program:

 

Čtení pohádek – pohádky přečetli: MUDr. Dagmar Hegerová – dětská lékařka, Dalibor Krutiš – redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost, Zdenka Komůrková – knihovnice.

Paní doktorce Hegerové i panu Krutišovi velmi děkujeme, že se akce zúčastnili a svou přítomností program dětem zatraktivnili.

 

A protože jsme měli v knihovně novináře - pana Dalibora Krutiše, měly děti možnost dozvědět se více o novinářské práci a zkusit si napsat zprávu do novin. A tématem byla, samozřejmě, Noc s Andersenem. Byly vyhodnoceny 3 nejlepší autorky: Adéla Bouzková, Julie Částková a Lucie Provazníková. Jejich zpráva bude zveřejněna ve Znojemském deníku Rovnost.

 

Menší děti kreslily obrázky Komisaře Vrťapky - nejlepší obrázky nakreslily Liliana Ngo a Sandra Walterová.

 

Následovala spousta aktivit a soutěží pro děti - pátrali jsme s Komisařem Vrťapkou - nejúspěšnějšími pátrači byli Zuzana Komůrková, Jan Lujc a Lucie Komůrková.

 

Následovala noční prohlídka Starého zámku v Jevišovicích. Děkujeme paní kastelánce Janě Kampfové i Moravskému zemskému muzeu za vstřícnost, díky které jsme dětem mohli zatraktivnit program Noci s Andersenem noční prohlídkou našeho krásného zámku.

 

A potom už jsme se přesunuli na spaní do knihovny. K usínání byla dětem ještě přečtena strašidelná historka a potom už jsme se uložili mezi knihy či do studovny a nechali si zdát některý z příběhů, do těchto knih vepsaných.

 

Ráno byla pro děti připravena snídaně, díky vstřícnosti některých maminek, které nám upekly buchty. Velké poděkování proto patří paní Bůžkové, paní Lujcové, paní Bohdálkové a paní Provazníkové.

Děkujeme také Fotbalu Jevišovice za zapůjčení várnice na čaj. Poděkování patří také paní Laďce Řiháčkové.

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

 

V březnu 2014 proběhly v naší knihovně, v rámci Měsíce čtenářů, tyto aktivity:

V rámci měsíce března byla pro všechny nové, dosud neregistrované, čtenáře registrace zdarma.

 

V březnu také byla vyhlášena "amnestie" pro zapomnětlivé čtenáře – těm, kteří měli půjčené knihy již delší dobu a běžně by již platili upomínku, byla pokuta prominuta. Akce se ale konala v rámci Měsíce čtenářů, a proto tato výjimka platila pouze pokud čtenář přišel knihy vrátit v měsíci březnu.

 

V pondělí 31.3.2014 navštívili naši knihovnu předškoláci z místní MŠ.

Děti byly seznámeny s činností knihovny, byl jim přečten příběh z knihy Hrajeme si s krtkem. Na tento příběh jsme navázali diskuzí o probouzení přírody na jaře. Následně jsme se bavili o tom, že se, mimo přírody, na jaře probouzejí i památky, tedy hrady a zámky a protože u nás máme také zámek, řekli jsme si o něm pár základních informací. Následně byly dětem rozdány obrázky zámku k vybarvení. Děti k zámku dokreslovaly pohádkové a strašidelné postavy, které by rády na zámku potkaly. V návaznosti na tuto činnost za námi do knihovny přišla paní kastelánka, která dětem povyprávěla něco z historie zámku a také o historii místní kašny a významu místních soch. Následovala literární procházka k uvedeným sochám. Paní Kastelánce moc děkujeme za to, že si našla čas a nezištně se dětem věnovala.

 

V sobotu 22.3.2014 od 15:00 pořádala Knihovna Jevišovice ve spolupráci s panem Robinem Lupačem ve studovně knihovny 1. knižní bazar. Studovna naší knihovny se zaplnila spoustou knih, které byly zdarma k dispozici těm z Vás, kteří se akce zúčastnili. Věříme, že knihy, které jste si odnesli, potěšily Vás nebo Vaše blízké.

Při této příležitosti se také uskutečnil „Den otevřených dveří knihovny“.

 

A  protože je březen Měsícem čtenářů, kdy jindy bychom měli ocenit naše nejpilnější čtenáře, než právě v březnu.

V každé kategorii /děti, dospělí, senioři/ byl vyhodnocen jeden nejpilnější čtenář - v naší knihovně to ale byly samé čtenářky.

Nejpilnější dětskou, ale současně i nejlepší čtenářkou vůbec za rok 2013 je Andrea Provazníková, nejpilnější čtenářkou v kategorii dospělých je paní Helena Hašková a nejlepší čtenářkou v kategorii seniorů je paní Marie Křížová.

 

Ve čtvrtek 28.11.2013 od 16:00 do 18:00 proběhl ve Studovně naší knihovny prodej knih.

Prodej zajišťovalo Knihkupectví P. K. Novák z Moravských Budějovic. Velmi nás potěšil velký zájem o tuto akci. Děkujeme všem, kteří tuto příležitost využili k nákupu knih pro sebe, či jako dárku pro své blízké. Knihkupectví P. K. Novák děkujeme za zajištění akce.

 

 

1.11.2013 HALLOWEEN aneb STRAŠIDELNÉ ČTENÍ s doporučením "baterky s sebou!"

 V pátek 1.11.2013 se v knihovně v Jevišovicích konala akce s názvem HALLOWEEN aneb STRAŠIDELNÉ ČTENÍ s doporučením „baterky s sebou!“

 V naší knihovně bylo pro děti ze ZŠ Jevišovice připraveno strašidelné čtení a následovaly strašidelné hádanky a  zábavné strašidelné soutěže.

 Od 18:00 do 20:00 byla akce zaměřena na menší děti /MŠ , 1. stupeň ZŠ, ale i bojácnější starší/a byla tomu uzpůsobena četba tak, abychom je příliš nevyděsili.

 Od 20:00 do 22:00 byla akce zaměřena na starší děti /2. stupeň/ a tady už "tuhla krev v žilách".

 Potěšil nás nejen velký zájem o tuto akci a opravdu nečekaná účast, ale i to, že spousta z vás přišla v kostýmech.

 Jako součást akce byla vyhlášena "SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VYŘEZANOU DÝNI"

 Zvítězila Sára Bůžková, které tímto ještě jednou gratulujeme a děkujeme i ostatním účastníkům soutěže.

 

 

6.10.2013 POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY

 

V neděli 6.10.2013 se v knihovně v Jevišovicích konala akce s názvem "Pojďte s námi do pohádky". Akce se konala v rámci 17. ročníku projektu SKIP "Týden knihoven", což je projekt na propagaci knihoven a četby. Na děti čekaly pohádkové bytosti - nejdříve je knižní víla přivítala a seznámila je s knihovnou. Pokračovalo představení pohádkových bytostí - čarodějnice, vodnice a vědmy. V knihovně byly také dvě zakleté bytosti, které začarovala čarodějnice. Tyto bytosti mohly děti vysvobodit pouze znalostí pohádek. Vzhledem k tomu, že děti všechny pohádky poznaly, vysvobodily tím dvě princezny. Následně přednesla čarodějnice, vodnice a knižní víla svůj oblíbený pohádkový příběh. Děti také využily poslední možnost registrace zdarma a hned si zapůjčily vybrané knihy. Na závěr děti obdržely drobné dárky.

Ráda bych tímto moc poděkovala paní Hruškové a paní Tanevové za to, že nám zcela nezištně a ve svém volném čase, pomohly akci zajistit. Především díky jejich přispění se akce podařila.

 

2.10.2013 ORLI ČETLI nejen DĚTEM

 

Ve středu 2.10.2013 se v knihovně v Jevišovicích uskutečnila akce s názvem „ORLI ČTOU nejen DĚTEM“. Akce se konala v rámci 17. ročníku projektu SKIP „Týden knihoven“, což je projekt na propagaci knihoven a četby.

Heslem letošního ročníku je: „S NÁMI VŽDY ALL INCLUSIVE!“

Do knihovny v Jevišovicích přišly, na besedu s hráči HC ORLI ZNOJMO Jiřím Berounem, kapitánem HC Orli Znojmo  a Peterem Pucherem, útočníkem HC Orli Znojmo a mistrem světa z r.2002, více než dvě desítky dětí, některé v doprovodu rodičů či prarodičů.

Účastníci besedy se mohli těchto dvou hráčů ptát na vše, co je o hokeji zajímá. Dozvěděli jsme se tak nejen to, v kolika letech začali tito hráči s hokejem a co je k němu přivedlo, ale i to, jací byli žáci a jaký měli a mají vztah k četbě. Vzhledem k tomu, že jsou oba tito hráči také tátové, prozradili nám, že momentálně čtou především svým synům.

Pokračovalo se předčítáním z knih, které si pro předčítání v naší knihovně vybrali. Jiří Beroun tak sáhl po knize, která jej oslovila již v dětství a tou je Honzíkova cesta. Peter Pucher zase přiblížil spíše současnou literaturu, když si vybral knihu s názvem Detektivní příběh pro děti školou povinné – Leonardo da Vinci a zloděj obrazů.

Následovala autogramiáda a rozdávání drobných dárečků od HC ORLI ZNOJMO.

Beseda byla zakončena společným pobytem v dětském oddělení knihovny.

Jirkovi Berounovi a Peterovi Pucherovi patří velké poděkování za to, že svůj volný čas nezištně věnovali propagaci čtenářství a knihoven. Na přípravě se také podílel Petr Veselý, manažer HC Orli Znojmo, kterému tímto také děkujeme.

Poděkování patří i zaměstnancům Města Jevišovice za pomoc při přípravě akce.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili.

 

12.9.2013 SE V NAŠÍ KNIHOVNĚ USKUTEČNILA PŘEDNÁŠKA

ASTROLOGA A SPISOVATELE MILANA GELNARA

 

Milan Gelnar se astrologií zabývá už mnoho let. Z koníčku se časem stalo povolání a dnes patří k předním českým astrologům.

 Milan Gelnar je mediálně známý, přední český astrolog, zabývající se astrologií a esoterickými disciplínami řadu let. Upozornil na sebe přesnými předpověďmi, kdy na základě hvězd určil vítězství Miss Taťány Kuchařové, výsledky voleb v r. 2006 atd.

 Milan Gelnar publikuje v českých i slovenských celoplošných i regionálních médiích jako jsou např. TV Nova (viz www.tn.cz) , mladá fronta DNES, Blesk, Sféra – Diochi, nejposlouchanější moravské rádio Čas,  Blesk pro ženy, Plus 7 dní a dalších. Dva roky pracoval v astrologické poradně idnes.cz.

 Kromě toho se zabývá přednáškovou činností v rámci celé ČR, vyučuje ve své škole astrologie a poskytuje obvyklé služby astrologické. Napsal knihu Sluneční znamení, vydanou v nakladatelství Grada a nyní pracuje na jejím dalším pokračování. V současné době žije v oblasti bývalých Sudet na samotě u lesa.

Více o něm naleznete na www.astrosfera.cz

S tímto astrologem a spisovatelem v jedné osobě jste se měli možnost seznámit ve čtvrtek 12.9.2013 v Jevišovicích. Naše knihovna pořádala ve studovně/čítárně jeho přednášku.Mile nás všechny překvapil váš zájem o tuto přednášku a velmi vám děkujeme za vaši účast.

Po přednášce si většina z vás nechala vyložit svůj Karmický životní úkol.

Přejeme vám všem, ať jsou vám hvězdy, pokud možno, co nejvíce nakloněny a těšíme se na setkání při některé z dalších plánovaných akcí, o kterých vás budeme včas informovat - více pod odkazem Připravujeme.

Fotografie z přednášky jsou ve fotogalerii.