Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

https://www.facebook.com/KnihovnaJevisovice?ref=hl Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 7886
Týden : 36
Dnes : 1

POZOR!!!

 

Ve středu 18.3.2015 bude poslední Čtenářský kroužek v tomto školním roce. Děkuji za pochopení.

 

22.10.2014 zahájil svou činnost „Čtenářský kroužek“ pro žáky ZŠ Jevišovice 
Jedná se o volnočasový kroužek, kdy se scházíme v knihovně, povídáme si /nejen/ o knížkách, čteme si, hrajeme, tvoříme. Učíme se, jak správně zapisovat knihy do Čtenářského deníku. S žáky druhého stupně budeme, mimo jiné, i číst, poslouchat a rozebírat povinnou četbu.
Budeme chodit do přírody a v průběhu roku uskutečníme také nějaký zajímavý výlet.
Kroužek bude od 22.10.2014 vždy ve středu v Knihovně v Jevišovicích a to v těchto časech:
Od 13:00 do 14:00 1. – 5. tř.
Od 14:00 do 15:00 6. – 9. tř.

 

Čtenářský kroužek 5.11.2014 na téma: "Pojďme si rozumět"
Tentokrát jsme se zaměřili na slovenský jazyk - formou interaktivních úkolů jsme se seznámili s některými slovenskými slovy, nahlédli jsme do česko-slovenského slovníku pro děti. Naším cílem je najít si partnerskou slovenskou knihovnu, aby si naše děti mohly dopisovat s těmi slovenskými a měly tak možnost si vzájemně lépe porozumět.

 

12.11.2014 navštívily děti ze čtenářského kroužku redakci Znojemského deníku Rovnost. Jednalo se o exkurzi s názvem "Jak se dělají noviny".

S redakcí i prací novináře nás seznámil Dalibor Krutiš - redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost. Děti si měly možnost redaci prohlédnout, seznámit se s šéfredaktorem i s jednotlivými redaktory a také s tím, čím se aktuálně zabývají. Závěrem proběhla velmi zajímavá diskuze. Děkuji tímto panu Krutišovi za to, že si na nás udělal čas a věnoval se nám a jeho kolegům děkuji za trpělivost. Závěrem jsme se vydali do města, kde jsme si prohlédli Pomník vítězství na Mariánském náměstí, Morový sloup na Masarykově náměstí, Radniční věž a OD Dyje. Ke každému zmíněnému objektu jsme si řekli pár základních informací. Následoval krátký rozchod a potom už návrat domů. Všem účastníků exkurze děkuji za to, jak skvěle se chovali a těším se na další společné akce!

 

Čtenářský kroužek 19.11.2014 - téma: "Jak vzniká kniha"
Tentorkát jsme si ve čtenářském kroužku přiblížili, jak vzniká kniha. Řekli jsme si, kdo je to spisovatel, co je to nakladatelství, kdo je to redaktor, odborný korektor, jazykový korektor, ilustrátor atd. Seznámili jsme se také s tím, jak vzniká obálka, co je to tiráž a kde ji najdeme. Závěrem si žáci mohli zkusit navrhnout obálku, a to buď knihy, kterou znají, či četli nebo knihy vlastní. Ve volných chvílích jsme hráli Člověče nezlob se a Mikádo.

 

Čtenářský kroužek 3.12.2014 - Přednáška na téma: Práce Policie ČR a základy sebeobrany

Bylo nám velkou ctí, že naše pozvání přijal pprap. Bc. Roman Dočekal, který je pověřený výcviky u Policie ČR

Členy čtenářského kroužku seznámil s prací Policie ČR a předvedl také několik praktických ukázek sebeobrany. Chtěla bych mu tímto velmi poděkovat, že se ve svém volném čase a zcela nezištně členům čtenářského kroužku věnoval. Figuranta v první části dělal starosta Jevišovic Mgr. Pavel Málek, kterému tímto také velmi děkuji. Po skončení této akční přednášky se děti mohly pprap. Bc. Romana Dočekala ptát na vše, co je z jeho profese zajímalo. Děti byly z této přednášky velmi nadšené a tak bychom byli všichni rádi, pokud by se za námi pprap. Bc. Roman Dočekal ještě někdy vrátil.

 

Čtenářský kroužek 10.12.2014 - téma: Trénování paměti

Při této hodině jsme se zaměřili na trénování paměti. Řekli jsme si, proč je vůbec nutné paměť trénovat. Následně jsme trénovali paměť pohybovým cvičením, vyzkoušeli jsme si postřeh, koncentraci na konkrétní činnost a následně jsme relaxovali u kreslení mandal. Fotografie jsou ve fotogalerii.

 

Čtenářský kroužek 17.12.2014 - téma: Vánoční tvoření

Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, snažili jsme se v této hodině čtenářského kroužku navodit vánoční atmosféru. A tak jsme vyráběli vánoční ozdoby z papíru a také vánoční přání. Mladší žáci při tvoření zpívali koledy. Starší žáci se potom ještě vrátili k trénování paměti z minulého čtenářského kroužku a zaobírali se jedním složitým logickým úkolem. Velmi mě překvapilo, že tento úkol i všichni společně vyřešili. Nejdříve se to však podařilo Erice Dvořákové, které tímto gratuluji!

Fotografie jsou ve fotogalerii.

 

Čtenářský kroužek 7.1.2015 - téma: Logické úkoly

Nejdříve jsme si přečetli úryvek z knihy s detektivní zápletkou a děti se snažily záhadu rozluštit. Nejúspěšnějšním "detektivem" byl Jan Lujc. Potom jsme řešili logické úkoly. Tady se nejvíce dařilo Erice Dvořákové.

 

Čtenářský kroužek 14.1.2015 - téma: Bezpečné chování

Nejdříve jsme si přečetli úryvek z knihy "Deník třídního otloukánka". Na tento úryvek jsme navázali besedou s praporčíkem Bc. Jaroslavem Novákem, který děti seznámil s tím, jak se bezpečně chovat, jak se bránit před šikanou a dalšími negativními vlivy  či jak postupovat při požáru, nehodě atd. Chtěla bych tímto panu Novákovi poděkovat, že za námi přišel ve svém volném čase a že se dětem věnoval zcela nezištně. 

 

Čtenářský kroužek 21.1.2015 - téma: 1. skupina - Pohádky a Božena Němcová, 2. skupina - Povídky a Karel Čapek

S první skupinou jsem si nejdříve řekli, co je to pohádka a co je pro pohádku charakteristické. Řekli jsme si, jak psala pohádky Božena Němcová a přečetli jsme si pohádku "O kocouru, kohoutu a kose" z knihy "Bylo nebylo". Závěrem děti kreslily svého oblíbeného pohádkového hrdinu. S druhou skupinou jsme si řekli, co je to povídka a jaké jsou její hlavní prvky. Pokračovali jsme tím, že jsme si řekli, kdo to byl Karel Čapek a jaká díla napsal. Následně jsme si přečetli povídku "Uražený" z knihy "Trapné povídky". Závěrem měly děti za úkol napsat nějakou svou "trapnou povídku".