Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

https://www.facebook.com/KnihovnaJevisovice?ref=hl Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 8959
Týden : 23
Dnes : 1

 

DO JEVIŠOVICKÉ ŠKOLY SE SLÉTLI ORLI

Zúčastnili se besedy, která se uskutečnila v rámci projektu Jižní Morava čte.

Tento projekt realizuje Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Jedná se o aktivity na podporu čtenářství. Projekt je zaměřen na děti a mládež v Jihomoravském kraji a jeho součástí je literární a výtvarná soutěž na téma „Příběhy mého kraje". Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje jsou realizována mezigenerační setkávání zaměřená na lokální historii, dále autorská čtení s regionálními autory, besedy s místními kronikáři, literárně turistická putování a další aktivity, spojené s čtenářstvím a jeho podporou. Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

Hráči žákům přiblížili, jaký mají vztah k četbě a jaké knihy četli v dětství či aktuálně čtou. Dále žákům vyprávěli o svých rodných městech, o tom, která místa tam mají rádi a proč.

Vzhledem k tomu, že aktuálně je jejich domovem Znojmo, seznámili žáky i s tím, co si zde oblíbili a proč.

A na závěr nemohla chybět autogramiáda.

 

Jižní Morava čte a 5.A v knihovně

15.9.2017 NAVŠTÍVILI NAŠI KNIHOVNU ŽÁCI 5.A ZŠ Jevišovice s paní Mgr. Jolanou Karlovou.
Beseda se uskutečnila v rámci projektu Jižní Morava čte.
Nejdříve jsme se blíže seznámili s projektem a s podmínkami soutěže.
Následně jsme si četli příběhy z našeho kraje.
Závěrem začali žáci zpracovávat svá soutěžní díla.
 
Celé Česko čte dětem
15.9.2017 navštívila knihovnice Zdenka Komůrková děti v MŠ Jevišovice, aby jim, v rámci akce Celé Česko čte dětem, přečetla pohádku před odpoledním spaním.
 
Jižní Morava čte a 4.A v knihovně
22.9.2017 navštívili naši knihovnu žáci 4.A ZŠ jevišovice s paní Mgr. Jindrou Sokolovou. Besedu jsme opět zaměřili na téma Příběhy mého kraje. Také jsme si zopakovali, jak v knihovně najít knihu, kterou potřebujeme či jak najít knihu pro naši věkovou kategorii.