Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

https://www.facebook.com/KnihovnaJevisovice?ref=hl Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 8959
Týden : 23
Dnes : 1

Městská knihovna Jevišovice

Organizační složka obce dle zák. č. 128/200 Sb.

Evidovaná na MK ČR: 1719/2002

Zřizovatel: Město Jevišovice, zast. Mgr. Pavlem Málkem - starostou

Adresa: Město Jevišovice - Knihovna, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice

IČ: 00292923

 

PROVOZNÍ DOBA

Úterý a čtvrtek: 9:00 - 12:00, 13:00 -18:00

               Pátek: 13:00 - 18:00

Tel.: 603 856 253

e-mail: knihovna@jevisovice.cz

 

 

První zpráva o zřízení knihovny je z 23. dubna 1878. V roce 1920 byla zvolena knihovní rada a ustanoven první knihovník - obecní tajemník Vincenc Musil. V roce 1922 přebírá funkci knihovníka místní učitel Cyril Špalek, po té učitel Eduard Krechler. Knihovna byla přemístěna do nové budovy Koménia.V roce 1923 měla knihovna 1771 svazků.

Roku 1966 byla knihovna profesionalizována a přestěhována do budovy radnice, kde sídlí dosud.

 

Pro veřejnost  je v současnosti knihovna otevřena tři dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 a v pátek 13:00 - 18:00.

 

Knihovní fond tvoří celkem 9 259 svazků a 32 exemplářů docházejících periodik.


Knihovna využívá i výměnný fond Městské knihovny ve Znojmě. Díky tomu nabízíme čtenářům několikrát ročně částečnou obměnu fondu.

 

V naší knihovně pracujeme v knihovnickém programu Clavius, díky němuž zajišťujeme automatizaci půjčování. 

 

V roce 2003 obdržela naše knihovna grant z Ministerstva kultury na rozšíření internetu pro veřejnost a zřízení informačního centra v knihovně. Mimo půjčování  knih je tak možné v knihovně využívat veřejný internet a získávat turistické informace.

 

Více se o námi zajišťovaných službách dozvíte v sekci SLUŽBY.

 

V roce 2013 měla knihovna 216 registrovaných čtenářů (z toho je 90 dětí), kteří uskutečnili 8.798 výpůjček. Pro naše čtenáře jsme vznesli 167 požadavků na MVS. 

 

Spolupracujeme také s místní Základní a mateřskou školou. Pořádáme interaktivní besedy pro žáky ZŠ a pravidelně slavnostně pasujeme naše prvňáčky na čtenáře. 

Žáci Základní a mateřské školy v Jevišovicích zde vystavují své kresby.

 

Naše knihovna spolupracuje s Domovem pro seniory v Jevišovicích. Ve spolupráci s paní Urbánkovou zajišťujeme dovoz knih a časopisů pro klienty Domova pro seniory. Děkujeme tímto panu řediteli ing. Jiřímu Durákovi a paní Urbánkové za skvělou spolupráci.

 

Dovážíme knihy imobilním občanům.

 

Pro naše čtenáře jsou k dispozici 2 čtečky knih.

 

Zapojujeme se do akcí, jako jsou: Měsíc knihy, Týden knihoven, Týden internetu, Noc s Andersenem atd.

 

Zapojili jsme se do projektu: Celé Česko čte dětem a dalších.

 

OBRÁZEK : radnice.jpg

 

Rozbor činnosti knihovny za rok 2011 

 

 Rozbor činosti knihovny za rok 2010