Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

https://www.facebook.com/KnihovnaJevisovice?ref=hl Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 8524
Týden : 28
Dnes : 0

 

OBRÁZEK : oceneni_037.jpg

 

 

Naše knihovna získala v pondělí 6.6.2016 Ocenění od Městské knihovny Znojmo za vynikající práci v oblasti knihovnictví a za spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo. Toto ocenění patří ale především našim čtenářům a návštěvníkům akcí, které naše knihovna pořádá. Děkuji jim proto ze jejich přízeň.

OBRÁZEK : oceneni.jpg

 

 

 

Knihovna Jevišovice získala zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity

Ocenění jsme převzali 8.10.2015 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze a bylo uděleno na základě účasti v soutěži Městská knihovna roku 2015, kde se naše knihovna umístila na 1. místě v kategorii do 5.000 obyvatel.

 

OBRÁZEK : knihovna_roku_15_012.jpg

 

KNIHOVNA JEVIŠOVICE BYLA OCENĚNA MORAVSKOU ZEMSKOU KNIHOVNOU

11. prosince 2014 převzali zástupci knihovny Jevišovice Zdenka Komůrková, Marie Stará a za zřizovatele starosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek Ocenění Moravské zemské knihovny v Brně za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života. Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti Slavnostního setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014.

Regionální oddělení každého okresu Jihomoravského kraje nominuje na toto ocenění vždy jednu nejlépe pracující knihovnu na okrese v daném roce. Regionální oddělení ve Znojmě nominovalo na ocenění v letošním roce knihovnu Jevišovice. Jak uvedla vedoucí regionálního oddělení ing. Jana Nachtneblová, důvodem nominace právě knihovny Jevišovice bylo to, že knihovna nabízí svým uživatelům mnoho aktivit nejrůznějšího typu, zapojuje se pravidelně do celostátních akcí, v letošním roce se v celorepublikové soutěži o nejlepší městskou knihovnu umístila dokonce ve své kategorii na 2. místě.

Bývalá knihovnice paní Marie Stará, která pracovala v knihovně 32 let, zasluhuje velké poděkování za dlouhodobě výbornou činnost knihovny, zejména pak za automatizaci knihovny a modernizaci oddělení pro děti.

Současná knihovnice paní Zdenka Komůrková, která vede knihovnu od července 2013, knihovnu rozšířila o studovnu a vyvíjí nadstandardní činnosti nejen pro své čtenáře, ale i pro ostatní knihovny.

Skvělou prací obou knihovnic a dobrou spoluprací se zřizovatelem se tato profesionální knihovna stala komunitním centrem města, vyniká na Znojemsku rozsahem svých služeb pro veřejnost a mimořádnými aktivitami, z tohoto důvodu ji regionální oddělení MěK Znojmo nominovalo na uvedené  ocenění.

  

 

"Jevišovická knihovna je druhá nejlepší"

 

Naše knihovna obsadila druhé místo v celorepublikové soutěži o Nejlepší městskou knihovnu roku 2014, v kategorii měst do tří tisíc obyvatel. Hodnotilo se celkem devatenáct kritérií – např. velikost knihovního fondu, počet odebíraných časopisů, počet čtenářů do patnácti let, počet míst ve studovně atd. Letos se také nově hodnotil počet zaměstnanců knihovny či procento provozních a osobních nákladů.  Zatímco u většiny kritérií platilo, že čím větších hodnot knihovna dosáhla, tím bylo její umístění lepší, u těchto tří nových údajů byla naopak preferována nižší hodnota. Soutěž každoročně vyhodnocuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků české republiky a letos se jí zúčastnilo celkem třicet čtyři knihoven.