Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 13221
Týden : 25
Dnes : 0

antonin21.png

 PRAVIDLA SOUTĚŽE Jižní Morava čte 2021,

téma: TEĎ TO VIDÍM JINAK

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

Kategorie / počet účastníků na 1 projekt

Kategorie se nově nebudou dělit na jednotlivce a kolektivy, ale dle formy

·         1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / 1 účastník

·         2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / 1 účastník

·         3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník, 

·         4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 – 5 účastníků

·         5. kategorie volné tvorby (1. – 5. tř.) / 1 – 3 účastníci

·         6. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 – 3 účastníci

·         7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let

 

Forma 

·         Volná -  literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, 3D výtvarné modely.

Vyhlášení soutěže pro jednotlivé knihovny: do 31. 8. 2021

Uzavření soutěže pro jednotlivé knihovny: 1. 11. 2021

Doručení vítězných prací do MZK max.: 15. 11. 2021

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže:

·         do 12. 12. 2021 (přesný termín a místo konání bude včas upřesněno)

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2021.

Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů – viz bod č. III. a souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu –viz manuál projektu.

 

 II. Soutěžní práce

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte.

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Video nebo audio může mít maximální rozsah 3 minuty.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma „Teď to vidím jinak“ musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě (týká se souborů ve formátu Microsoft Word, PDF) na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Termín pro odevzdání prací: 1. listopadu 2021.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2021.

III. Údaje v přihlášce

Soutěžící, kteří nejsou registrovaní v dané knihovně musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.
Soutěžící registrovaní čtenáři dané knihovny odevzdají Souhlas s poskytnutím soutěžní práce do soutěže.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media). 

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, 

  

 


digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžní práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v ½ prosince 2021 (místo a čas budou upřesněny).

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené 
do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené
 do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

 

 

 

Akce loňského ročníku:

20200902_083913.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2020 od 7:30 - beseda s žáky 2.B ZŠ Jevišovice s názvem:

"Svět pohádek v obrazech"

dsc_0002.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.9.2020 od 10:00 - návštěva z MŠ Jevišovice

Svět kolem nás

madla.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11.9.2020 od 7:30 - beseda s žáky 2.A ZŠ Jevišovice s názvem:

"Svět pohádek v obrazech"

dsc_0005.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9.2020 od 7:30 - beseda s žáky 3.tř. ZŠ Jevišovice s názvem:

"Svět v obrazech"

20200916_084455.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

18.9.2020 od 7:30 beseda 8.A a od 8:30 8.B ZŠ Jevišovice

Téma: "Jan Amos Komenský a Svět v obrazech "

20200918_075830.jpg 20200918_084622.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.9.2020 od 18:00 beseda Tajemství krve

120132199_3670321606332538_7856219985287578672_n.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.9.2020 od 7:30 beseda 4. tř. ZŠ Jevišovice

Téma: Svět kolem nás v obrazech

20200924_074625.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2020 od 18:00 Tvoření podzimních dekorací

tvoreni_3.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2020 beseda 6. tř. ZŠ Jevišovice

téma: "Jan Amos Komenský - Orbis Pictus"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Akce, konané v rámci projektu Jižní Morava čte 2019:

mS_19.jpg

 

 

Středa 6.11. 2019 od 9:30 - Tajemství jevišovické knihovny IV. - beseda pro klienty Domova pro seniory

Pondělí 4.11. 2019 v 8:00 - Vyhlášení vítězů místního kola soutěže Tajemství knihovny

Čtvrtek 31.10.2019 - ukončení soutěže Tajemství knihovny

Pondělí 21.10. 2019 od 10:30 - Putování za J.A. Komenským

Středa 16.10. 2019 od 10:30 - Za barokem do knihovny

Úterý 15.10.2019 od 7:30 - Kouzelný podzim v knihovně

Čtvrtek 10.10. 2019 od 7:30 - Podzimní čarování

Středa 9.10. 2019 od 9:30 - Co je ukryto v knihovně - program pro žáky 9. třídy

Středa 9.10.2019 od 7:30 - Kouzelné loutky - pro žáky 1. třídy

Pondělí 7.10.2019 od 7:30 - Pohádkové dopoledne - pro žáky 1.třídy

Středa 2.10.2019 od 9:30 - Tajemství jevišovické knihovny 3. - beseda pro klienty Domova pro seniory v Jevišovicích

Pátek 27.9.2019 od 9:30 - Jižní Morava a tajemství jejích knihoven - program pro žáky 5. třídy

Čtvrtek 19.9.2019 od 10:00 - Výprava za knihomolem - program pro děti z MŠ

Středa 4.9.2019 od 7:30 - Odhalte tajemství naší knihovny - celodenní edukační program

pro žáky sedmých tříd ZŠ Jevišovice

Pondělí 2.9.2019 v 9:30 - Tajemství jevišovické knihovny 2. - beseda pro klienty

Domova pro seniory v Jevišovicích

Středa 24.7.2019 v 9:30 - Tajemství jevišovické knihovny - beseda pro klienty

Domova pro seniory v Jevišovicích

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci projektu Jižní Morava čte vyhlašujeme 4. ročník literární soutěže na téma 

„TAJEMSTVÍ KNIHOVNY"

jmcte_19_logo.png

PRAVIDLA SOUTĚŽE 2019

I. Účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež z Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:
Kategorie dle formy a věku účastníků: 
 1. kategorie literární 1. stupeň ZŠ /1. tř. - 5. tř., 1 účastník/  2. kategorie literární 2. stupeň ZŠ /6. – 9. třída, 1 účastník/  3. kategorie výtvarná /MŠ + 1. tř. ZŠ, 1 – 5 účastníků/  4. kategorie literárně-výtvarná /1. – 9. třída, 1-3 účastníci/  5. kategorie audiovizuální a fotografická / 8 – 15 let, 1-3 účastníci/
  Forma
 Volná -  literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, fotografie, 3D výtvarné modely.
Vyhlášení soutěže pro jednotlivé knihovny: červen – září 2019
Uzavření soutěže pro jednotlivé knihovny: 31. 10. 2019
Doručení vítězných prací do MZK max: 15. 11. 2019
Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže:
 30. 11. 2019 Planetárium a Hvězdárna - pro vítěze 1., 2., 4. a 5. kategorie  7. 12. 2019 Divadlo Polárka - pro vítěze 3. kategorie
 
Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu, a to  v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu.  
 
II. Soutěžní práce
Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte.
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Video může mít maximální rozsah 3 minuty.
Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma „Tajemství knihovny“ musí být zaslány (e-mailem nebo poštou) nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě do nejbližší knihovny, zapojené do projektu. 
Termín pro odevzdání prací: 31. října 2019.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2019.

III. Údaje v přihlášce
Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce. Formulář přihlášky je ke stažení na : http://www.jiznimoravacte.cz/soutez
Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media).  
 
IV. Autorská práva
Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny
Soutěžní práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna, kam účastníci soutěže odevzdali (odeslali) své práce. Z každé kategorie bude oceněno pouze jedno dílo, které postupuje do 2. kola. Druhé kolo hodnocení proběhne u garanta projektu. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které v brněnském se bude konat v prosinci 2019 Divadle Polárka (2. kategorie) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (1., 3. a 4. kategorie) .
Poznámka:
1) Podmínkou účasti v soutěži  zapojené  není registrace v místně příslušné knihovně do projektu.
2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené  do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka. 

Více na www.jiznimoravacte.cz

Spolufinancováno Jihomoravským krajem